Leeg- en wisselstand van zaken

Op deze tekening is met groen aangegeven welke woningen leeg zijn of binnenkort leeg zullen komen. 
Met oranje is aangegeven welke bewoners een wisselwoning hebben geaccepteerd.

leeg-en-wisselstand-2