Voorlopige planning

Door allerlei omstandigheden lopen de planningen die tussentijds worden opgesteld steeds uit. Dit komt mede doordat de Bewonerscommissie over veel punten duidelijkheid wil hebben.Op dit moment ziet de planning er zo uit:

 1. Medio 2019 ontvangen de bewoners de definitieve indeling van hun woning op grond van de bouwtekeningen van de architecten en de wensen van naar hun eigen woning terugkerende bewoners.
 2. September 2019 wordt een zogenaamd Ontwerpbesluit genomen. Dit houdt in dat het Sociaal Plan en de Technische Brochure in conceptvorm naar het bestuur van Eigen Haard gestuurd wordt, samen met een aannemingsbedrag conform de voorgenomen renovatie- en onderhoudsplannen.
 3. Oktober/november 2019 heeft de projectbegeleider, Hassan Benyahia, contact met alle bewoners van ons complex met een vast huurcontract voor onbepaalde tijd. Hassan zal noteren voor welke optie u kiest: terugkeren naar uw eigen woning, verhuizen binnen het complex of verhuizen naar een woning ergens anders in de Regio Amsterdam. Hij helpt u desgewenst ook bij de inschrijving bij WoningNet als stadsvernieuwingsurgent. Ook bespreekt hij uw persoonlijke omstandigheden met u, zodat tijdens het project rekening gehouden kan worden met uw specifieke situatie.
 4. November-december 2019 brengt de Bewonerscommissie een “gekwalificeerd advies” uit op het Sociaal Plan en het Definitieve Ontwerp. Dat advies is mede gebaseerd op onderzoek dat wordt uitgevoerd onder de bewoners met een vast huurcontract voor onbepaalde tijd.
 5. Januari-februari 2020 krijgen individuele huurders een renovatievoorstel aangeboden, evenals de daarmee gepaard gaande huurverhoging.
 6. Maart 2020 vindt de toekenning van peildatum plaats. De peildatum is het is tijdstip waarop herhuisvesting van start kan gaan. Vanaf die datum bevriezen de huren van de huidige woningen en worden alle huurders en medehuurders stadsvernieuwingsurgent. Deze status blijft één jaar na de peildatum geldig. Als het project onverhoopt uitloopt, wordt de stadsvernieuwingsurgentie verlengd.
  De status van stadsvernieuwingsurgent betekent dat bewoners die naar een andere woning willen verhuizen voorrang krijgen. Alle bewoners krijgen een verhuisvergoeding.
 7. Januari 2021 komen wisselwoningen beschikbaar voor huurders die willen terugkeren naar hun eigen of een andere woning binnen het complex.
 8. Maart 2021 beginnen de werkzaamheden aan het eerste cluster woningen. Clusters bestaan uit twee benedenwoningen en drie bovenwoningen.
 9. September 2021 worden de eerste gerenoveerde woningen opgeleverd en kunnen de bewoners daarvan terugkeren of nieuwe bewoners hun intrek nemen.