Bij tests in drie woningen in ons complex is te veel lood in het (drink)water gevonden.
Eigen Haard heeft opdracht gegeven om de leidingen in alle woningen te controleren.
Bij te hoge waarden worden de loden leidingen vervangen.
Ter hoogte van nr. 155 is een kraan geïnstalleerd.
Daar kun je schoon drinkwater tappen.
Hieronder vinden jullie de brief die Eigen Haard vandaag bij alle woningen in de bus heeft gedaan.

Brief van Eigen Haard aan alle bewoners van ons complex

Datum                          : Amsterdam, 6 februari 2020
Betreft                          : lood in het water – FCL-100043 Zeeburgerdijk 141-207
Behandeld door          : June Jankie

Onlangs hebben we ontdekt dat bij drie woningen in uw woonblok te veel lood in het water zit. Die woningen gaan we verder onderzoeken en aanpakken. Omdat er misschien op meer plekken lood zit in uw woonblok willen we bij iedereen langskomen voor een onderzoek.

Misschien moeten we de waterleiding in uw woning vervangen
We onderzoeken alle drinkwaterleidingen van uw woonblok. Dan komen we controleren of er restanten van loden waterleidingen aanwezig zijn. Als de verontreinigingen in het drinkwater te hoog zijn dan vervangen we de leidingen.

Hoeveel lood is er gevonden?
Bij de drie testen zijn verschillende loodhoeveelheden gevonden; 4, 16 en 52 microgram.

Hoeveel lood mag er in het drinkwater zitten?
Het liefst zo weinig mogelijk. De wettelijke norm is 10 microgram per liter. De Gezondheidsraad wil de grens verlagen naar 5 microgram.

Waterkraan voor schoon drinkwater vanaf vrijdag 7 februari
We installeren een waterkraan direct bij uw woonblok. Uit deze waterkraan kunt u schoon en loodvrij drinkwater halen. We plaatsen deze kraan op vrijdag 7 februari en laten u weten waar die komt.

Start onderzoeken vanaf vrijdag 7 februari
Vanaf vrijdag 7 februari 2020 starten we met onderzoeken. Het bedrijf Oké Vastgoedservice controleert de waterleidingen en de firma Kiwa test het water. Zij nemen telefonisch contact met u op voor een onderzoek naar loden drinkwaterleidingen in uw woning. Bent u niet thuis, dan vindt u in uw brievenbus een kaart om contact op te nemen.

Wanneer weten we meer?
We proberen de komende dagen zoveel mogelijk onderzoeken en watertesten uit te voeren. Daarvoor vragen we ook uw medewerking. We verwachten dat we rond 19 februari de eerste uitslagen hebben. We informeren u over deze uitslagen.

Hoe meten we?
De firma Kiwa maakt een afspraak met u. Voor de meting moet het water 8 uur stil staan. Vervolgens neemt Kiwa een aantal watermonsters in de keuken en de badkamer.

Is uw drinkwaterleiding nog niet onderzocht?
Als uw waterleiding nog niet onderzocht is dan kunt u voor de zekerheid water bij het tappunt halen of flessen water kopen, tot duidelijk is of u een loden leiding heeft of tot de loden leidingen zijn vervangen.

Informatie / tips

Meer informatie en tips vindt u op de website van de GGD Amsterdam: https://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/loden-waterleidingen/. U kunt ook bellen met de GGD als u vragen heeft over lood en gezondheid, hun telefoonnummer is (020) 555 5405 (maandag tot vrijdag van 09.00 – 17.00 uur).

Heeft u vragen?
Deze brief is tot stand gekomen in overleg met de GGD Amsterdam. Voor meer informatie ga naar onze website: www.eigenhaard.nl/waterleiding U kunt ook met ons chatten via de website. Bellen kan op werkdagen tussen 09.00 tot 16.00 uur via (020) 6 801 801.

Met vriendelijke groet,
Eigen Haard

i/o
June Jankie
Project Eigen Haard Lood Eruit