• Op deze pagina staan een paar voorbeelden van zaken die bij onderhoud dan wel renovatie aandacht verdienen. En nu weet je eindelijk ook hoe ons dak eruit ziet!