zeeburgerdijk westwaards gezien

De bewonerscommissie Zeeburgerdijk 141-207 bestaat uit:

 • André Janssen (voorzitter)
 • Willy Gouwens (secrataris)
 • Elly van der Mark (penningmeester)
 • Hannie van Praag
 • Anne Fiddelaar
 • Florence Rustveld
 • Gerrit Schram
 • Cor Boode

De taken van deze bewonerscommissie zijn:

 • zorgen dat Eigen Haard de commissie en u als bewoner goed en tijdig informeert
 • zorgen dat bewoners inspraak hebben bij de ontwikkelingen van de plannen van Eigen Haard
 • zorgen dat bewoners inspraak hebben in het sociaal plan (de regelingen, rechten en plichten voor ons als bewoners gedurende het gehele proces)