Vaste trap naar de zolder

Flinke huurverhoging

Eigen Haard heeft nog eens benadrukt dat onze zolders als berging dienen en niet als gebruiksruimten worden aangemerkt. Gebruik is voor eigen risico!

Waarom kost het aanleggen van een vaste trap maar liefst € 34 per maand? Omdat de balken verzwaard moeten worden op de plek waar het luik komt en het luik dat toegang tot de zolder biedt, vergroot moet worden.

De trappen in de “hoge huizen” blijven gehandhaafd, maar ook daar zijn de zolders geen woon- of leefruimte!