Waar is de Bewonerscommissie mee bezig?

De Bewonerscommissie is sinds november 2017 in gesprek met Eigen Haard om de renovatie, die (waarschijnlijk) in 2021 gaat plaatsvinden, in goede banen te leiden. Voor andere bewoners lijkt het allemaal wel lang te duren, maar geloof ons: er is heel veel te bespreken en te regelen!

Het Sociaal Plan, waarin vastgelegd wordt wat voor consequenties er aan de renovatie zitten voor de bewoners, nadert zijn voltooiing. Er zijn nog een paar onderwerpen waarover we nog geen overeenstemming hebben met Eigen Haard, zoals de Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s). Een aantal bewoners heeft onlangs bezoek gehad van een medewerker van Eigen Haard, die bezig is een inventarisatie te maken van de ZAV’s. Maar ook tekenen we bezwaar aan tegen het verplicht gasloos koken.

Verder zijn we in overleg over de Technische Brochure, waarin de technische aspecten van de renovatie beschreven staan: wat gaat er veranderen, wat wordt geïsoleerd, wat wordt er toegevoegd aan ons woongenot.